Utevärlden AB -  Storgatan 13 - 34332 Älmhult                070-39 49 075       070 - 26 57 265                info@utevarlden.se
Radio Technology Somfy - RTS

Home Motion betyder att solskydden sköter sig själva - även då du inte är hemma. De rör sig, styrda av temperatur, timer eller solens rörelser. Är du hemma kan du manövrera dem efter eget önskemål med ett tryck på en knapp. Home Motion betyder också enkelt manövrerade garageportar, grindar och fönster. Med en gemensam teknisk plattform har Somfy knutit samman dessa funktioner och skapat en egen standard för det "rörliga hemmet" som de kallar Home Motion.

HomeMotion       PDF Broschyr

Automatisering i samarbete med
Copyright 2010-2011 Utevärlden AB. Alla rättigheter förbehålls - Villkor